Świętokrzyskie: Rusza V edycja 'Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Projekt skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego.
Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów
szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno –
przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna
utrudnia rozwój edukacyjny.
Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami można składać od dzisiaj do 21
grudnia w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
Środki na stypendia pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 .
(Marcin Gabrek)