Świętokrzyskie: Regionalny Program Operacyjny zaprezentowany.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Dokument zatwierdzający Regionalny Program Operacyjny zostanie podpisany jeszcze w lutym, natomiast pierwsze nabory wniosków zaplanowano na przełom trzeciego i czwartego kwartału tego roku. (Marcin Gabrek)

Znaczna kwota zostanie przeznaczona m.in. na ochronę środowiska:

Członek zarządu województwa Kazimierz Kotowski zapewnia, że środki przeznaczone zostaną na pobudzanie rozwoju gospodarczego:

Ponad 1 mld 360 milionów złotych województwo świętokrzyskie otrzymało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Po raz pierwszy będzie on finansowany z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ostateczną wersję dokumentu zaprezentowano podczas konferencji z udziałem władz województwa, przedstawicieli samorządów lokalnych, świata nauki, przedsiębiorców oraz stowarzyszeń.
Mówi wicemarszałek województwa Jan Maćkowiak: