Świętokrzyskie: Radni przyjęli budżet.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wydatki budżetu ustalono na blisko 550 milionów złotych. Prawie połowa środków przeznaczona będzie na rozwój infrastruktury transportowej. 30 mln zł zaplanowano na kulturę, 22 mln dla oświaty, a 18 mln na wsparcie ochrony
zdrowia.
(Marcin Gabrek)
A rozpoczynająca się perspektywa unijna to ponad 5 miliardów dla świętokrzyskiego.
Skarbnik Maria Fidzińska – Dziurzyńska przyznaje, że budżet będzie znacznie niższy:

Znacznie niższy niż w zeszłym roku będzie tegoroczny budżet województwa świętokrzyskiego przyjęty przez sejmik województwa. Radni przyjęli także
wieloletnią prognozę finansową do 2043 roku.
Marszałek Adam Jarubas wyjaśnia, że niższy budżet to efekt oczekiwania na
nowe środki unijne: