Świętokrzyskie: Promocja szkół zawodowych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Głównym założeniem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z siedmioma inteligentnymi specjalizacjami regionu świętokrzyskiego. Te specjalizacje to m.in. nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze,
turystyka zdrowotna i prozdrowotna oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.
W projekcie uczestniczą szkoły ze wszystkich powiatów:

28 szkół o profilach zawodowych z województwa świętokrzyskiego uczestniczy w pilotażowym projekcie 'Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, który ma dostosować program nauczania do wymagań lokalnego rynku pracy oraz doposażyć placówki.
Mówi dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach Grzegorz Orawiec: