Świętokrzyskie: Projekt Edukacja Zawodowa w Praktyce.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W zajęciach organizowanych w ramach projektu brało udział także około 200 świętokrzyskich nauczycieli.
(Marcin Gabrek)
Mateusz Smardz i Patryk Przysucha przekonują, że udział w projekcie był dla nich ważnych doświadczeniem:

Rosnące zainteresowanie szkołami zawodowymi zauważa też Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł:

Jednym z celów projektu była promocja szkolnictwa zawodowego. Mówi dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu Mokoszynie, które uczestniczyło w projekcie, Marek Niedbała:

Udział w projekcie był korzystny także dla szkół. Mówi wicedyrektor centrum Elżbieta Dudek:

Ponad 50 świętokrzyskich szkół wzięło udział w projekcie Edukacja Zawodowa w Praktyce. Jego budżet sięgał 6 milionów złotych, a objął niemal 2 tysiące uczniów, którzy otrzymali wsparcie.
Mówi dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jacek Wołowiec: