Świętokrzyskie: Powstała rada osób represjonowanych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Rada liczy 7 członków, pochodzących różnych ugrupowań, związanych z dawną 'Solidarnością', jej przewodniczącym został Paweł Perchel.
(Marcin Gabrek)
Pierwsze posiedzenie miało charakter organizacyjny:

Czego dotyczy nowa ustawa?

Powołana została Świętokrzyska Wojewódzka Rada Konsultacyjna do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych. Zajmie się ona m.in. weryfikacją wniosków o status opozycjonisty, pomocą osobom które doznały represji w czasach komunizmu i integracją tej grupy na terenie województwa.
Mówi marszałek Adam Jarubas: