Świętokrzyskie: Podsumowali PROW.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie zajmuje się Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.
(Marcin Gabrek)
W ramach programu powstało miedzy innymi 215 kilometrów wodociągów, blisko 3,5 tysiąca przydomowych oczyszczalni ścieków, ponad 400 kilometrów kanalizacji. Wybudowanych zostało także osiem targowisk.

Ponad pól miliarda złotych wydanych zostało w ciągu siedmiu lat na wodociągi, kanalizację, remonty świetlic, remiz i targowisk w województwie świętokrzyskim. To efekty wykorzystania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Mówi członek zarządu województwa Piotr Żołądek