Świętokrzyskie: Plan gospodarowania odpadami.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Świętokrzyski sejmik jest pierwszym w Polsce, który tę aktualizację przyjął.
(Marcin Gabrek)
Świętokrzyscy radni przyjęli aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla województwa do roku 2022.
Mówi członek zarządu województwa Piotr Żołądek: