Świętokrzyskie: Pełnomocnik do spraw realizacji zadań dotyczących wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w województwie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Województwo świętokrzyskie ma nowego pełnomocnika – do spraw realizacji zadań dotyczących wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w województwie. Stanowisko ustanowiła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.
Do zakresu zadań pełnomocnika, związanych z wdrażaniem naziemnej telewizji cyfrowej, będzie należała przede wszystkim współpraca z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, administracją zespoloną i niezespoloną, instytucjami, partnerami społecznymi, uczelniami, szkołami, mediami i innymi środowiskami w celu promowania wydarzeń związanych z kampanią informacyjną dotyczącą naziemnej telewizji cyfrowej.
Pełnomocnik będzie również wspierał działania na rzecz zminimalizowania skutków wyłączenia sygnału analogowego oraz informował o postępach i problemach związanych z wdrażaniem sygnału cyfrowego na terenie województwa.
Istotne zadania pełnomocnika to także wspieranie działań edukacyjnych dotyczących korzystania z naziemnej telewizji cyfrowej i monitorowanie ryzyka i pojawiających się problemów związanych z wyłączeniem telewizyjnego sygnału analogowego.