Świętokrzyskie: O polityce senioralnej i karcie dużej rodziny

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Minister zapowiedział, że pierwsze centra 'Senior Wigor' będą powstawać na
początku przyszłego roku.
(Marcin Gabrek)
Minister przypomniał, że karta obejmuje też zniżki, które przyznają firmy.
Jest ich w programie już ponad 300.
Minister zachęcał także samorządy do sięgania po środki przeznaczone na
politykę senioralną.

Do korzystania z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny zachęcał
podczas wizyty w województwie świętokrzyskim minister pracy Władysław
Kosiniak Kamysz.