Świętokrzyskie: Nowe samochody dla policji.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Tabor świętokrzyskiej policji liczy ponad 600 samochodów, z czego co trzeci, zgodnie z przepisami powinien być wycofana.
(Marcin Gabrek)
Insp. Jarosław Szymczyk – świętokrzyski komendant wojewódzki policji – deklaruje, że dzięki dodatkowym środkom uda się kupić samochody dla wszystkich komend powiatowych:

Wszystkie komendy powiatowe policji z województwa świętokrzyskiego dostaną nowe samochody. Pół miliona przekaże na ten cel samorząd województwa świętokrzyskiego Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Zakupionych zostanie 20 samochodów.
Mówi marszałek Adam Jarubas: