Świętokrzyskie: Negocjacje z Komisją Europejską.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ostateczny podział środków ma być znany w grudniu.
(Marcin Gabrek)
Trwają jeszcze negocjacje o podziale środków na inwestycje: władze województwa chcą zwiększyć nakłady na modernizację i budowę dróg. Mówi członek zarządu województwa Kazimierz Kotowski

Województwo świętokrzyskie rozpoczęło negocjowanie podziału środków nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pierwszy etap rozmów z Komisją Europejską zakończył się.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwo otrzyma ponad miliard 300 milionów euro. Większość środków pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, niemal 400 milionów z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mówi dyrektor departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Grzegorz Orawiec