Świętokrzyskie: Miliony na edukację

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wciąż nie wiadomo, czy w kolejnym okresie programowania program Kapitał
Ludzki będzie realizowany w dotychczasowej formie. Rozważane jest między
innymi wkomponowanie go w Regionalne Programy Operacyjne
(Marcin Gabrek)
W całym województwie z różnych działań w ramach programu Kapitał Ludzki
skorzystało kilkanaście procent mieszkańców.

W przyszłym roku program Kapitał Ludzki wejdzie w fazę 'wygaszania' i
skończy się możliwość ubiegania się o dofinansowanie nowych projektów. Wciąż
są jednak szanse , że do województwa trafią dodatkowe środki

Zdaniem władz województwa inwestycje w edukację przynoszą dobre skutki

Ponad 44 miliony złotych przeznaczy w przyszłym roku Świętokrzyskie Biuro
Rozwoju Regionalnego na projekty edukacyjne w ramach programu Kapitał
Ludzki.
Na co konkretnie zostaną przeznaczone środki? Mówi Piotr Żołądek, członek
zarządu województwa