Świętokrzyskie: Mieszkańcy wsi stanowią większość bezrobotnych w regionie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zdaniem wicedyrektora szansą na aktywizację tych bezrobotnych da także nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
(Marcin Gabrek)
Na jakie działania będą mogły być przeznaczone te środki?

Na lata 2014 – 2015 Komisja Europejska przeznaczy w sumie 2 miliardy euro na walkę z bezrobociem wśród najmłodszych bezrobotnych. Ze środków tych skorzystać będą mogli także bezrobotni ze świętokrzyskiego

Służby zatrudnienia spodziewają się, że za kilka tygodni bezrobocie znowu będzie rosło, bo skończą się prace sezonowe w rolnictwie, czy budownictwie

Ponad 55 procent bezrobotnych w województwie świętokrzyskim to osoby mieszkające na wsi.
Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk zapewnia, że służby zatrudnienia chcą w sposób szczególny pomóc tym bezrobotnym