Świętokrzyskie: Jak realizowano RPO?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W projektach tych uczestniczyć będą zarówno Politechnika Świętokrzyska jak i Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
(Marcin Gabrek)
Świętokrzyscy radni na ostatniej sesji sejmiku wysłuchali informacji o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w 2015 roku.
Mówi zastępca dyrektora departamentu polityki regionalnej Tomasz Janusz: