Świętokrzyskie: Dwujęzyczny projekt

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Projekt realizowany jest już od dwóch lat.
(Marcin Gabrek)
Do projektu realizowanego do tej pory w liceach dołączą młodsze grupy:

Świętokrzyskie: Dwujęzyczny projekt
Koniec roku szkolnego skłania do podsumować. Podsumowano właśnie kolejny rok realizacji projektu 'Dwujęzyczne Świętokrzyskie”.
Mówi pomysłodawca akcji Andrzej Łukasik: