Świętokrzyskie: Dofinansują budowę targowisk

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

11 umów na dofinansowanie projektów dotyczących realizacji targowisk w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich podpisali przedstawiciele gmin z władzami województwa. Wśród gmin, które otrzymały dofinansowanie znalazły się: Sandomierz, Opatów, Staszów i Obrazów. Łączna kwota dofinansowania to ponad 10 mln złotych. Program 'Mój Rynek” pozwoli na budowę lub modernizację targowisk Realizowane w ramach programu targowiska muszą spełniać określone standardy, m. in. powinny być: utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływ wody deszczowej i zadaszone stoiska zajmujące co najmniej połowę powierzchni handlowej, a także miejsca parkingowe. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 75% kosztów. W województwie świętokrzyskim projekty dotyczą przebudowy i rozbudowy oraz doposażenia istniejących targowisk, jedynie trzy budowy nowych targowisk. (Marcin Gabrek)