Świętokrzyskie: Dodatkowe środki na kanalizację

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
w województwie świętokrzyskim Zarząd Województwa do końca lipca zawarł ponad
2,5 tysiąca umów na kwotę dofinansowania 480 milionów złotych.
(Marcin Gabrek)
Do konkursu zgłoszono łącznie 82 projekty. Dofinansowanie otrzyma 33 z nich.
Jeden dotyczy modernizacji targowiska, pozostałe budowy kanalizacji.
Marszałek Adam Jarubas liczy, że uda się znaleźć pieniądze na zrealizowanie
także pozostałych

Ponad 26 milionów złotych otrzymają świętokrzyskie samorządy na budowę
kanalizacji dzięki przesunięciom środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Pieniądze trafią między innymi do Opatowa, Rakowa, Tarłowa i
Iwanisk.
Mówi członek zarządu województwa Piotr Żołądek