Świętokrzyskie: Akcja Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzone są dziś działania pod kryptonimem Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego.
W miejscach największego natężenia ruchu pieszych, w okolicach najbardziej zagrożonych przejść służbę pełnią policjanci. Akcja ma na celu uświadomienie Niechronionym Uczestnikom Ruchu Drogowego o zagrożeniach jakie mogą wystąpić, gdy nie zastosują się do obowiązujących przepisów. Najczęstsze wykroczenia popełniane przez pieszych to między innymi przechodzenie na czerwonym świetle, przeskakiwanie przez barierki oddzielające pasy ruchu oraz nagłe wtargnięcie na jezdnię.
Akcja potrwa do godzin wieczornych.