Świętokrzyski samorząd przeznaczy 200 tys. zł na renowację zabytków.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a położonych na terenie województwa świętokrzyskiego. Zarezerwowane w tegorocznym budżecie 200 tys. złotych przeznaczone jest na prace zapobiegające niszczeniu zabytków, detali architektonicznych, polichromii ściennych, rzeźb czy obrazów.
100 tysięcy złotych Zarząd chciałby przekazać gminie Wiślica na prace związane z odgrzybianiem i konserwacją zabytkowych podziemi wiślickiej Bazyliki.
Dotacja na prace konserwatorskie ma trafić też do kościoła Św. Trójcy w Zawichoście na restaurację drewnianego ołtarza z 1798 r. wraz z prezbiterium w kościele. W Lisowie planowany jest z kolei remont instalacji elektrycznej i odgromowej w drewnianej części kościoła.Ostateczną decyzję w sprawie podziału dotacji na prace konserwatorskie podejmą na najbliższej sesji radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
(Marcin Gabrek)