Świadomi lokalnej kultury

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

W dniach 24.08-3.09.2012 piętnastoosobowa grupa etnologów i studentów etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie brała udział w badaniach terenowych w ramach projektu: „Świadomi lokalnej kultury – czyli Ochotnicze Straże Pożarne jako dawne ośrodki życia kulturalnego na przykładzie wybranych gmin w regionie lasowiackim”. Udało się przeprowadzić prawie sto pięćdziesiąt wywiadów. Większość respondentów stanowili strażacy, niegdyś lub obecnie biorący czynny udział w działaniach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Badania przeprowadzone zostały w następujących miejscowościach: Antoniów, Bojanów, Chwałowice, Dąbrowa Rzeczycka, Jastkowice, Kępie Zaleszańskie, Kłyżów, Korabina, Kotowa Wola, Lipa, Maziarnia, Motycze Szlacheckie, Obojna, Pilchów, Przyszów, Pysznica, Radomyśl, Rzeczyca Długa, Rzeczyca Okrągła, Stalowa Wola, Stany, Studzieniec, Turbia, Wólka Turebska, Zaklików, Zaleszany, Zbydniów oraz Zdziechowice.

13 maja br. serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt. Na wszystkich zainteresowanych czekać będą publikacje, w których zebraliśmy wywiady oraz dokumentację fotograficzną z badań.