Sulisławice: Odnowiona Izba Pamięci Jędrusiów.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Pracom remontowym towarzyszył konkurs plastyczny i literacki. Wystawę nagrodzonych prac można oglądać w kościele.
(Marcin Gabrek)
Cała praca trwała ponad rok. Dlaczego młodzi ludzie chcieli się w nią zaangażować? Mówi jedna z inicjatorek Paulina Stefaniak:

Grupa, która zainicjowała odnowę izby, otrzymała w zeszłym roku wsparcie Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w ramach programu 'Działaj Lokalnie'.
Wojciech Zych z ośrodka wysoko ocenia działania młodzieży:

W starym kościele w Sulisławicach uroczyście otwarto Izbę Pamięci Oddziału Partyzanckiego 'Jędrusie'.
Izba utworzona została w 1981 roku, ale czas sprawił, że wymagała gruntownej odnowy. O tym, co udało się zrobić, podczas otwarcia mówili organizatorzy: