Sukces sandomierskiej grupy teatralnej "Metafora".

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Podczas XIX Zamkowych Spotkań Teatralnych w Szydłowcu
'O Laur Złotego Gargulca' walczyło 21 amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych z całej Polski.
Młodzi aktorzy z Sandomierza zaprezentowali spektakl, według autorskiego scenariusza, pt.: 'Upupieni', za który otrzymali wyróżnienie. Sandomierskich artystów Jury konkursu doceniło min. za kulturę słowa, wybór repertuaru, interpretację, oprawę plastyczną spektaklu oraz wrażenie artystyczne.