Stypendia dla sportowców z województwa świętokrzyskiego

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

60 zawodników i zawodniczek w kategoriach młodzieżowych, reprezentujących
województwo świętokrzyskie i osiągających wysokie wyniki sportowe, otrzymało
stypendia ufundowane przez samorząd województwa świętokrzyskiego.
Stypendia sportowe przyznawane są od 2007 roku, corocznie zostaje nimi
uhonorowanych od 50 do 70 sportowców. Wypłacane są przez okres 9 miesięcy w
kwocie od 380 zł do 600 zł miesięcznie. Stypendystami są osoby, które w roku
osiągnięcia wyniku sportowego znajdowały się w kategorii junior młodszy,
junior lub młodzieżowiec.
W gronie tegorocznych stypendystów największą grupę stanowią piłkarki i
piłkarze ręczni. Wśród stypendystek znalazła się także lekkoatletka Karolina
Kołeczek reprezentująca sandomierski klub UKS Trójka.
Samorząd na tegoroczne stypendia dla młodych sportowców przeznaczył ponad
232 tysiące złotych.
(Marcin Gabrek)