Studiuj mechatronike w… Gorzycach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Rekrutacja trwa, natomiast warunkiem podjęcia nauki na tym kierunku jest posiadanie wykształcenia średniego.
W szkole został uruchomiony już punkt rekrutacyjny, w którym można uzupełnić kwestionariusz osobowy, otrzymać skierowanie na badanie oraz znaleźć niezbędne informacje.
Ostatecznie o tym czy, a jeżeli już to jakie, zajęcia w Gorzyckiej szkole zostaną uruchomione, zdecyduje liczba chętnych.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Gorzycach, podpisała umowę o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sandomierzu.
Dzięki temu Gorzycka szkoła i sandomierska uczelnia będą partnerami w organizacji studiów pierwszego stopnia po ukończeniu których uzyska się tytuł zawodowy inżyniera mechatroniki.
Część zajęć będzie odbywała się w zespole szkół i będą je prowadzić nauczyciele na co dzień tam pracujący. Pozostałe będą już w Sandomierzu, mówi dyrektor Zespołu Szkół, Krzysztof Komórkiewicz: