Sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ma kosztować gruntowny remont dachu na gmachu Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

To największa inwestycja, jaką w Samorządowym Centrum Kultury zamierza w tym roku zrealizować samorząd Mielca. Przypomnijmy, że tegoroczne wydatki na kulturę wyniosą 6 mln zł, czyli niewiele ponad trzy procent miejskich wydatków.
(Paweł Galek)
Pieniądze na ten cel zarezerwowali radni w tegorocznym budżecie miasta. Mówi prezydent Janusz Chodorowski.