Staszów: Zmodernizują drogę

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Łatwiej będzie dojechać ze Staszowa do Kielc. Ponad 22 kilometry zmodernizowanej drogi z dwoma pasami ruchu, chodnikami i ścieżką rowerową, a także z obwodnicami Sukowa i Daleszyc – tak po rozbudowie wyglądać ma droga wojewódzka Kielce – Staszów. Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował projekt, co jest niezbędne do rozpoczęcia procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji.
Przebudowana, ponad 22 kilometrowa droga wojewódzka ma być trasą o 7-metrowej szerokości jezdni z dwoma pasami ruchu, 1,5 metrowym chodnikiem i ścieżką rowerową o szerokości 2 metrów lub – w zależności od odcinka drogi – z cięgiem pieszo – rowerowym, a także z drogami serwisowymi.
Pozytywna opinia Zarządu otwiera drogę do ubiegania się o zezwolenie na realizację inwestycji. Inwestorem jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Projekt rozbudowy drogi będzie zgłoszony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, a realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu. Jeżeli projekt zostanie przyjęty, a umowa podpisana, to w ciągu dwóch lat modernizacja całej trasy zostanie zakończona. Szacowana wartość całej inwestycji to ok. 120 mln złotych.
(Marcin Gabrek)