Staszów: W Oględowie powstaną mieszkania socjalne

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć podpisał umowę na realizację zadania pn.: 'Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na lokale socjalne w Oględowie'. Inwestycja będzie kosztować ponad 180 tysięcy złotych. Samorząd uzyskał na ten cel wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego.
W ramach planowanych prac wykonana będzie przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej Szkole Podstawowej. Powstaną tam dwa lokale socjalne w tym jedno mieszkanie chronione. Zakres prac obejmie między innymi prace rozbiórkowe, murarskie i wykończeniowe. Ponadto wymienione zostaną posadzki, część okien i drzwi. Ekipa zajmie się również wykonaniem nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej.
(Marta Górecka)