Staszów: Umowy na drogi podpisane.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć podpisał dwie umowy na tegoroczne inwestycje drogowe na terenie gminy.
To efekt rozstrzygnięcia przetargów na zadania realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
W ramach 'powodziówek' odbudowane zostaną dwa odcinki dróg: niemal półkilometrowy odcinek drogi gminnej w Kurozwękach oraz kilometrowy odcinek Wiązownica Duża – Granicznik.
Wykonawcą tego zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Staszowa.
Koszt odbudowy drogi w Kurozwękach to prawie 80 tysięcy złotych, natomiast druga inwestycja kosztować będzie ponad 130 tysięcy złotych.
Kolejnym ważnym zadaniem drogowym będzie przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych w Kurozwękach, które gmina Staszów przejęła po przebudowie drogi wojewódzkiej Chmielnik – Staszów i wybudowaniu obwodnicy Kurozwęk. W ramach tegorocznych 'schetynówek' przebudowany zostanie kilometrowy odcinek ul. Szydłowskiej oraz odcinek ul. Staszowskiej.
Gmina otrzymała na to zadanie dotację w wysokości ponad miliona złotych.
Wykonawcą jest Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.
(Marcin Gabrek)