Staszów: Tereny inwestycyjne do strefy?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Gmina Staszów chce, aby powstające w Grzybowie tereny inwestycyjne zostały włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Jutro nad stosownym projektem uchwały pochylą się radni miejscy.
Gmina Staszów przeprowadziła szereg rozmów z przedstawicielami Specjalnych Stref Ekonomicznych, które dotyczyły możliwości włączenia powstających w
Grzybowie terenów inwestycyjnych do jednej ze stref ekonomicznych. Wynikiem tych rozmów jest podjęcie decyzji o włączeniu ponad 11 hektarów terenów inwestycyjnych do strefy 'Starachowice'.
Nad włączeniem gruntów w Grzybowie do strefy będą debatować w piątek radni miejscy. Jeśli pozytywnie zaopiniują projekt uchwały złożony przez burmistrza, wówczas gmina Staszów będzie mogła wystąpić do Ministra Gospodarki o włączenie w poczet strefy tych terenów inwestycyjnych.
Specjalna Strefa Ekonomiczna 'Starachowice” została ustanowiona do końca 2026r. Strefa zajmuje łącznie powierzchnię ponad 644 hektarów zlokalizowanych w 15 podstrefach na terenie województw: Świętokrzyskiego,
Mazowieckiego, Opolskiego, Łódzkiego i Lubelskiego.
(Marcin Gabrek)