Staszów: Szkoła i przedszkole w Smerdynie wracają pod zarząd gminy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Obecnie gmina Staszów jest organem prowadzącym dla 10 placówek oświatowych.
(fot: sxc.hu)
Burmistrz dodaje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przekazanie placówki pod zarząd stowarzyszenia jednak w tym konkretnym przypadku jest to niemożliwe:

Najprawdopodobniej od września gmina Staszów stanie się organem prowadzącym dla publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Smerdynie. Obie placówki dwa lata temu przeszły pod zarząd prywatnej osoby. Z czasem jednak do władz gminy zaczęły docierać sygnały, że nie był to pomysł trafiony, bowiem w szczególności szkoła nie funkcjonowała tak jak planowano.
Mówi burmistrz Staszowa Leszek Kopeć: