Staszów: Ścieżką do parku.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Gmina Staszów ogłosiła przetarg na wykonanie chodnika, który połączy osiedle Oględowska z parkiem 'Zalew nad Czarną”.
Inwestorem zadania jest samorząd Staszowa, a ogłoszony przetarg dotyczy budowy szlaku pieszego o długości około 210 metrów wraz z oświetleniem zewnętrznym. Nowy chodnik będzie prowadził od kładki na rzece 'Czarna” na wysokości sceny i amfiteatru do osiedla Oględowska. Jak wyjaśnia burmistrz Leszek Kopeć nowy chodnik będzie dużym udogodnieniem dla mieszkańców osiedla,
zmierzających nie tylko w stronę parku, ale również do centrum miasta.
Zadaniem ekip będzie wybudowanie chodnika o szerokości 2 metrów, wraz ze schodami terenowymi umiejscowionymi na nasypie wału przeciwpowodziowego, a także wykonanie oświetlenia całego traktu. Termin składania ofert mija 7 sierpnia, a inwestycja powinna zostać ukończona do końca listopada.
(Marcin Gabrek)