Staszów: Remonty dróg

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Trwają remonty dróg w gminie Staszów.
Zakończył się już odbiór techniczny dwóch odcinków dróg gminnych realizowanych w ramach pierwszej promesy w wysokości 500 tysięcy złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W Kurozwękach zakończono prace przy drodze gminnej nr 3 oraz na odcinku drogi Wiązownica Duża – Granicznik. W sumie gotowych jest 1,5 kilometra nowych dróg gminnych. W trakcie jest przebudowa dwóch głównych ulic przebiegających przez Kurozwęki w ramach tzw. 'schetynówek'. Na to zadanie Staszów pozyskał z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ponad milion złotych dotacji – połowę kosztów kwalifikowanych.
Wkrótce rozpoczną się prace przy realizacji kolejnych zadań drogowych realizowanych dzięki pozyskaniu przez Gminę Staszów promes finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Podpisano umowy na realizację kolejnych dwóch zadań, przebudowę ulic Nasiennej i Towarowej. Koszt tych inwestycji to odpowiednio ponad 70 tysięcy i blisko 60 tysięcy złotych. Planowane są także remonty dróg w Krzczonowicach i odcinka Dobra – Pocieszka.
(Marcin Gabrek)