Staszów: Przygotowania do rewitalizacji.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji staszowskiego Rynku. Jednocześnie samorząd przystąpił do opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji, który będzie obejmował miasto i gminę Staszów. Dokument ma być swoistym drogowskazem w procesie przemian urbanistycznych i pomocą w skutecznym pozyskiwaniu unijnych dotacji.
Plan będzie stanowił jedną spójną wizję tego, co w najbliższych latach będzie wymagało zmian na terenie gminy Staszów i jaki charakter będą miały te przeobrażenia. Opracowanie dokumentu to jeden z wymogów przy staraniu się o dofinansowanie unijne.
Prace nad planem rewitalizacji rozpoczęły się kilkanaście dni temu.
Zainaugurowała je konferencja, podczas której przedstawiono zagadnienia związane z procesem tworzenia planu, znaczeniem procesu rewitalizacji na terenie miasta i gminy Staszów oraz możliwościami pozyskania dofinansowania
na przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
(Marcin Gabrek)