Staszów: Przetarg na dowóz uczniów

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ponad 700 tysięcy złotych zapłaci gmina Staszów za dowóz dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek integracyjnych w nadchodzącym roku szkolnym.
Rozstrzygnięto przetarg na dowóz dzieci i młodzieży szkolnej oraz uczniów niepełnosprawnych na terenie mista i gminy Staszów, w nowym roku szkolnym. Zadanie to zrealizuje staszowski PKS, który transport 813 uczniów na 14 trasach wycenił na nieco ponad 704 tysiące złotych. Przetarg podzielono na dwa zadania. Pierwsze z nich obejmuje dowóz i odwóz 783 dzieci i uczniów na 13 trasach i będzie realizowany w formie zakupu biletów miesięcznych.
Zadanie drugie to dowóz i odwóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Staszowie i do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie. Obejmie on łącznie 30 dzieci i uczniów dowożonych w ciągu 230 dni nauki szkolnej.
(Marcin Gabrek)