Staszów: Przeprowadzka Muzeum.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Muzeum Ziemi Staszowskiej zmieniło swoją siedzibę. Nowe lokum jest bardziej
przestronne i przyjazne dla muzealnych eksponatów i gości odwiedzających to
miejsce.
Oficjalne otwarcie Muzeum odbędzie się we wtorek (20 października) w dawnym
budynku Akademickiego Ośrodka Kształcenia przy
ul. Szkolnej 14. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11. W programie
między innymi wykład Prezesa Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego Dariusza
Kubalskiego dotyczący historii Muzeum Ziemi Staszowskiej. Ponadto Urszula i
Artur Jedynakowie opowiedzą o nowych odkryciach archeologicznych w Grzybowie
dotyczących kultury przeworskiej. O swoich refleksjach dotyczących Staszowa
i jego historii opowiedzą zaproszeni gościa, natomiast w spacerem po muzeum
oprowadzi Tomasz Staszewski, krytyk sztuki. (Marcin Gabrek)