Staszów: Powstanie Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Utworzenie jednostki zajmującej się rozwojem przedsiębiorczości, jest realizacją zapisów Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2025.
To nie koniec zadań, jakie stawiane są przed spółką:

Rada Miejska w Staszowie zdecydowała o utworzeniu spółki 'Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością'. Jej celem ma być rozwój przedsiębiorczości, podniesienie atrakcyjności gminy i wsparcie dla rozwoju lokalnego.
Jak tłumaczy burmistrz Leszek Kopeć utworzenie takiego przedsiębiorstwa planowano już na początku kadencji obecnego samorządu. Wówczas chciano, aby był to element specjalnej strefy ekonomicznej. Jednak z pewnych przyczyn samorząd zmuszony był przyśpieszyć powołanie spółki do życia – dodaje burmistrz.