Staszów: Powstała Miejska Rada Sportu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W Staszowie rozpoczęła swoją działalność Miejska Rada Sportu powołana przez
burmistrza Leszka Kopcia. Radę tworzą osoby związane ze staszowskim sportem.
Będą one doradzać burmistrzowi w sprawach rozwoju sportu i kultury fizycznej
na terenie gminy.
Radę tworzą przedstawiciele działających na terenie klubów sportowych i
stowarzyszeń, a także przedstawiciele burmistrza i rady miejskiej.
Burmistrza reprezentują zastępca burmistrza Ewa Kondek i dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji Rafał Glegoła, z ramienia Rady Miejskiej
wiceprzewodniczący Dariusz Kubalski.
Rada, przy współpracy ze specjalistami, będzie zajmowała się diagnozowaniem
potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu, inspirowaniem działań,
współpracą przy organizacji imprez i wydarzeń sportowych oraz propagowaniem
przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw w zakresie kultury fizycznej, sportu i
rekreacji. Ponadto będzie opiniowała strategie rozwoju sportu na terenie
gminy, projekty budżetów dotyczących sportu.
Będzie również opiniowała program rozwoju bazy sportowej na terenie miasta i
gminy. Funkcję Przewodniczącego Rady powierzono Ewie Kondek, zastępcą
wybrano Dariusza Kubalskiego natomiast sekretarzem Mariusza Cecelona.
Wszyscy członkowie rady będą pełnić swoją funkcję społecznie. (Marcin Gabrek)