Staszów: Powstaje Staszowski Obszar Gospodarczy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Cały projekt zakładający powstanie Staszowskiego Obszaru Gospodarczego obejmuje trzy strefy o łącznej powierzchni około 54 hektarów.
(Marcin Gabrek)
W ramach pierwszego etapu zostanie wydzielonych 10 działek inwestycyjnych z dostępem do pełnego uzbrojenia technicznego, między innymi wodociągu, gazociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dojazd do drogi publicznej. Tereny przygotowane kilka lat temu dla inwestorów w Połańcu zostały już włączone w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Władze Staszowa też zamierzają skorzystać z tej drogi.

W pierwszym etapie na terenie gminy Staszów w obrębie miejscowości Grzybów zostanie zagospodarowanych kompleksowo około 13 hektarów działek.

Staszowski Obszar Gospodarczy to projekt, który w gminie Staszów realizowany jest już od ponad dwóch lat. Pierwszy etap inwestycji ma kosztować około 7,6 milionów złotych. Dotychczas zakończono prace związane z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz procedurą uzyskiwania wymaganych zezwoleń.
Projekt uzyskał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego i jest wysoko oceniany przez władze województwa – mówi członek zarządu województwa Kazimierz Kotowski

W Grzybowie pod Staszowem rozpoczyna się budowa pierwszego etapu Staszowskiego Obszaru Gospodarczego. Gmina Staszów na to zadanie otrzymała 4,5 miliona złotych dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Mówi burmistrz Staszowa Romuald Garczewski