Staszów: Porządki w ewidencji

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Z urzędowych dokumentów wynika, że nikt nie przebywa na stałe, ani nie jest zameldowany w wymienionych wcześniej miejscowościach. Dlatego też nie było potrzeby przeprowadzania konsultacji.
Burmistrz Staszowa dodaje, że nazwy Łazienki, Piekło oraz Dąbrówka nie funkcjonują w obiegu publiczno prawnym, nie widnieją w dokumentach ewidencji ludności, aktach stanu cywilnego czy też w ewidencji gruntów i budynków. Sama uchwała nie pociąga za sobą również żadnych skutków finansowych.
Władze Staszowa wystąpią do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem wojewody świętokrzyskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Łazienki, Piekło oraz Dąbrówka.
Burmistrz Leszek Kopeć tłumaczy, że w kwietniu wojewoda zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie lokalizacji tych trzech przysiółków. Chodziło o uporządkowanie nazewnictwa na terenie gminy, i doprowadzenie do zgodności stanu faktycznego ze stanem urzędowym określonym w stosownym rozporządzeniu.