Staszów: Nowoczesna pracownia endosonografii

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Już od września w staszowskim szpitalu zacznie działać nowoczesna pracownia
endosonografii. Dzięki temu możliwa będzie bardzo dokładna diagnostyka w
wielu chorobach.
Utworzenie pracowni było możliwe dzięki unijnemu wsparciu z programu
dotyczącego badań i rozwoju. Projekt wart jest prawie 1,2 miliona złotych
tysięcy, a dofinansowanie stanowi 80 procent.
Badania w pracowni polegają na tym, że do wnętrza ciała pacjenta wprowadzany
jest rodzaj gastroskopu, na którego końcu umieszczona ma być głowica
ultrasonograficzna. Taka diagnostyka pozwala na lepszą diagnostykę w wielu
chorobach, w tym grupie nowotworów przewodu pokarmowego, schorzeniach
trzustki, czy wątroby.
Pracownia ma zacząć działać we wrześniu.
(Marcin Gabrek)