Staszów: Nowe place zabaw.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W gminie Staszów powstały nowe place zabaw. W sumie jest ich sześć, a budowa była możliwa, dzięki pozyskaniu przez Gminę Staszów dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dofinansowanie pokryło połowę kosztów kwalifikowanych. Nowe obiekty rekreacyjne dla dzieci wybudowano w Czajkowie Południowym, Łukawicy, Smerdynie, Stefanówku, Wiśniowej oraz w Wiązownicy Kolonii. W Woli Wiśniowskiej ekipy budowlane wykonały zagospodarowanie terenu wokół istniejących boisk. Place zostały wyposażone w bezpieczne i atestowane urządzenia.
Koszt inwestycji wyniósł 411 tysięcy złotych, z czego pozyskane przez Gminę Staszów dofinansowanie wyniosło ponad 139 tysięcy złotych.
(Marcin Gabrek)