Staszów: Nagroda za program bezpieczeństwa

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Powiat staszowski zajął trzecie miejsce w dorocznym podsumowaniu programu
'Bezpieczne Świętokrzyskie'. Wręczenie nagród odbyło się w Korytnicy. Była
to już XV edycja konkursu.
Za realizację programu w zeszłym roku trzecie miejsce otrzymał powiat
staszowski. Drugie miejsce zdobyło miasto Kielce, natomiast pierwsze miejsce
Kapituła nagrody przyznała powiatowi starachowickiemu. Wyróżnione powiaty
otrzymały statuetki 'Koziołka”, a także nagrody finansowe, z przeznaczeniem
na działalność profilaktyczną.
Głównym założeniem nagrody jest wspieranie aktywności i publiczna promocja
powiatów, na terenie których podejmowane są działania przyczyniające się do
poprawy stanu bezpieczeństwa.
(Marcin Gabrek)