Staszów: 'Na dobry początek!' dla przedszkolaków

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W trzech przedszkolach na terenie gminy Staszów realizowany jest projekt 'Na dobry początek! Gmina Staszów dla przedszkolaków” Całkowita wartość projektu wynosi ponad 350 tysięcy złotych, a unijne wsparcie przekroczy 300 tysięcy złotych.
W ramach projektu samorząd utworzył w przedszkolu nr 4 dodatkowy oddział dla dzieci w wieku 3 lat. Oddział został doposażony w nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchenne oraz został wyremontowany. Prace remontowe polegały na malowaniu sali, szatni, remoncie łazienki dla dzieci i personelu. Ponadto w przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe z: logopedii, teatru, plastyki, muzyki, rytmiki, psychologii. W przedszkolu nr 8 realizowane są bezpłatnie specjalistyczne zajęcia prowadzone metodą pracy 'Dar zabawy – Dary Froeblowskie”, na których dzieci korzystają ze specjalnie zakupionych pomocy dydaktycznych. Z kolei w przedszkolu nr 3 w w Dobrej w ramach projektu został wydłużony czas pracy o 2 godziny, zakupiono także nowe pomoce dydaktyczne i zabawki. Obecnie z projektu korzysta 137 dzieci, a do prowadzenia zajęć dodatkowych zatrudnionych jest 11 nauczycieli.
(Marcin Gabrek)