Staszów: Drogowe remonty

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Trwają drogowe remonty w gminie Staszów.
Na terenie osiedla 'Na Stoku” w ramach 'schetynówek”, za 2,4 miliona złotych
odbywa się przebudowa czterech głównych ulic przebiegających przez osiedle.
Rozpoczęła się także przebudowa ulicy Cmentarnej, prowadzącej do Cmentarza
Komunalnego. Nowe odcinki dróg powstają w Lenartowicach a także pomiędzy
Kurozwękami a Jabłonicą.
Dzięki przyznanym środkom na usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowane są
jeszcze na ten rok inwestycje na kolejnych odcinkach. Ogłoszono przetargi na
przebudowę ponad kilometrowego fragmentu ulicy Towarowej, przebudowę drogi
gminnej Ziemblice – Niemścice i dróg wewnętrznych zlokalizowanych w
Staszowie i Oględowie. Na te zadania samorząd pozyskał promesę w wysokości
300 tysięcy złotych. Dzięki oszczędnościom z wcześniejszych dotacji
planowane są odbudowy dróg gminnych w Woli Osowej i Oględowie.
(Marcin Gabrek)