Staszów: Chcą być ekologiczni.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Samorząd Staszowa przystąpił do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie strategicznym dokumentem, który określi kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego. Pod tą definicją kryją się przede wszystkim kwestie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych czy zwiększenia efektywności energetycznej obiektów. Jak wyjaśnia burmistrz Staszowa Leszek Kopeć dobrze
przygotowany plan gospodarki niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse gminy na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich na realizację inwestycji związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej czy dofinansowania montażu kolektorów słonecznych i ogniw
fotowoltanicznych dla budynków mieszkalnych. Dodaje, że pierwszym elementem tego procesu będzie inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie Gminy. Odbędzie się to przy pomocy ankiet, które może wypełnić każdy mieszkaniec gminy. Ankiety pomogą określić kierunki przyszłych działań zgodnych zarówno z interesem społecznym, jak też z wymogami pakietu
klimatycznego. Jednocześnie wypełnienie ankiety do niczego nie zobowiązuje.
Ankiety w wersji papierowej dostępne są u sołtysów oraz w Urzędzie Miasta i
Gminy.
Wypełnioną ankietę można dostarczyć do 16 października.
(Marcin Gabrek)