Staszów: Będzie modernizacja stadionu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Staszów w pierwszej połowie przyszłego roku zmodernizuje i rozbuduje obiekty stadionu miejskiego administrowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Gmina pozyska na projekt ponad 700 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.
Wniosek złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki, po licznych konsultacjach został zaopiniowany pozytywnie i zarekomendowany do
dofinansowania. Burmistrz Leszek Kopeć podpisał w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie umowę wstępną na dofinansowanie projektu.
W ramach tej inwestycji na obiektach stadionu miejskiego zostaną wybudowane stanowiska lekkoatletyczne. Wśród nich bieżnia 4 torowa okrężna o długości 400 metrów oraz prosta o długości 130 metrów. Ponadto skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal i trójskoku wraz z niezbędnym wyposażeniem lekkoatletycznym. Ponadto wykonane będą remonty szatni i ogrodzenia boiska. Kosztorys opiewa na ponad 1,4 miliona złotych, a wnioskowane dofinansowanie pokryje połowę kosztów. (Marcin Gabrek)