Staszów: Akcja profilaktyczna przeciw dopalaczom

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W kampanię włącza się również Sanepid i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.
(Anna Głąb)
Koniec wakacji nie oznacza zakończenia działań profilaktycznych:

Dopalacze to jedne z najbardziej groźnych substancji, a ich dostępność jest duża. W związku z tym Komenda Powiatowa Policji w Staszowie prowadzi akcje informacyjne, mające na celu uświadomienie głównie młodym ludziom niebezpieczeństw związanych z tymi substancjami.
Mówi oficer prasowy staszowskiej komendy aspirant Mariusz Domagała: