Stary Garbów: Jak pracować z dzieckiem doświadczającym przemocy w rodzinie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Metody pracy Koalicji oparte są na doświadczeniach podobnych rodzin ze Stanów Zjednoczonych, głównie z ośrodków z Ohio.
(Anna Głąb, Małgorzata Migacz-Figacz)
Trenerzy Koalicji sami prowadzą rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, stąd wiedza teoretyczna poparta jest własnym doświadczeniem.
Mówi mama zastępcza z Garbowa Joanna Wilk:

Istotny wpływ na pełny rozwój dziecka ma współpraca rodziców zastępczych ze szkołą. Dlatego też szkolenie zorganizowano w szkole, w której uczą się dzieci z rodzin zastępczych, wcześniej doświadczające przemocy w domach rodzinnych.
Mówi dyrektor Szkoły w Garbowie Starym Grażyna Miry:

Jak pracować z dzieckiem doświadczającym przemocy w rodzinie uczyli się uczestnicy szkolenia, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Starym Garbowie koło Sandomierza. Prowadzone było przez trenerów Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. W szkoleniu brali udział nauczyciele ze szkół w gminie Dwikozy oraz rodzice zastępczy, którzy prowadzą rodzinne domy dziecka na terenie gminy.
Mówi trenerka Edyta Wojtasińska: