Stalowa Wola; Zastanawiali się jak chronić młodość w sieci.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W ramach konferencji ‘CHROŃMY MŁODOŚĆ w SIECI’ odbyły się również warsztaty dla młodzieży. Natomiast sam projekt realizowany w szkołach ma potrwać
jeszcze do początków przyszłego roku. Konferencji patronowało Radio Leliwa.
(Marta Górecka)
Również podczas zorganizowanej w Stalowej Woli konferencji organizatorzy
wraz z zaproszonymi ekspertami, przedstawicielami szkół i placówek wsparcia dziennego oraz uczestnikami projektu 'CHROŃMY MŁODOŚĆ” dyrektorami szkół i placówek, nauczycielami, pedagogami i psychologami szkolnym poruszali ważną tematykę dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci oraz zjawiska cyberprzemocy. Konferencja podzielona był na sesję programową oraz warsztatową. Mowa była m.in. o programach edukacyjno-profilaktycznych i prawnej ochronie dzieci i młodzieży przed cyberprzemocą, ale też o przemocy
rówieśniczej w sieci oraz jak komunikacja on-line pomaga a jak utrudnia
budowanie relacji miedzy ludzkich. Swoją prelekcję miał również Bartas
Szymoniak, wokalista kompozytor i prekursor beatboxu w Polsce. Muzyk mówił o ‘Pokoleniu X i Y – strażniku systemu wartości w sieci’, ale też śpiewał:

A można z tym walczyć,ponieważ nie ma anonimowości w sieci:

Na szczęście w mniejszych miastach i miejscowościach nie jest to aż tak
powszechne jak w dużych aglomeracjach. Natomiast w programie chodzi również
o to, by pokazać, jak się w tym świecie odnaleźć i jak sobie radzić z
cyberprzemocą:

W programie chodziło przede wszystkim o to, by uświadomić młodym ludziom
co to jest cyberprzemoc:

‘CHROŃMY MŁODOŚĆ w SIECI – BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚWIECIE NOWYCH MEDIÓW’ to tytuł konferencji, która odbyła się w Stalowej Woli.
Konferencja jest częścią realizowanego projektu dotyczącego bezpiecznego
korzystania z Internetu przez młodzież 'Chrońmy Młodość w Sieci', który
skierowany jest do młodych ludzi ze szkół ponadpodstawowych. W Stalowej Woli
programem objęte zostały wszystkie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, ale
zasięg jest znacznie szerszy. Mówi koordynująca przedsięwzięcie prezes
Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej 'INTEGRACJA” w Stalowej Woli Edyta Nowaczewska: